Το Σεμινάριο 1 είναι κατάλληλο για άτομα με προβλήματα ακοής. Το σεμινάριο 1 επικεντρώνει σε βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ένας ταξιδιωτικός πράκτορας.


Το σεμινάριο 1 αποτελείται από τρεις ενότητες:

“Βασικές γνώσεις Ταξιδιωτικών Πρακτόρων”
«Προσβάσιμος τουρισμός για Ταξιδιωτικούς Πράκτορες»
«Βασικά Καθήκοντα και Δεξιότητες των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων»


Στο Σεμινάριο 1 διδάσκονται συνολικά τα ακόλουθα 25 μαθήματα:

1) Εισαγωγή στον Τουρισμό
2) Βασικοί Παράγοντες του Τουρισμού
3) Είδη Τουρισμού
4) Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες
5) Αεροπορικές Μεταφορές
6) Κρουαζιέρες και Ταξίδια με Πλοία
7) Μεταφορές και Ταξίδια με Τρένα
8) Ταξίδια με Αυτοκίνητο
9) Ξενοδοχεία
10) Διαμονή - 1ο μέρος
11) Διαμονή - 2ο μέρος
12) Φαγητά και Ποτά
13) Εστιατόρια
14) Διαβατήρια - 1ο μέρος
15) Διαβατήρια - 2ο μέρος
16) Ασφάλεια - Απρόσμενα Συμβάντα
17) Χρήσιμες Πληροφορίες για Ταξιδιώτες
18) Βασικά Καθήκοντα και Δεξιότητες Ταξιδιωτικού Πράκτορα - 1ο μέρος
19) Βασικά Καθήκοντα και Δεξιότητες Ταξιδιωτικού Πράκτορα - 2ο μέρος
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Α)  ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΩΦΑ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Β)  ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ  COVID 19

Γ)   Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Δ) ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Ε)  ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑI O  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ζ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Τα μαθήματα Α-Ζ επικεντρώνουν στον Προσβάσιμο Τουρισμό και είναι κοινά για τα Σεμινάρια 1 και 2.