Το Σεμινάριο 2 είναι κατάλληλο για επαγγελματίες ταξιδιωτικούς πράκτορες ή/και εκπαιδευόμενους ταξιδιωτικούς πράκτορες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων  με προβλήματα ακοής. 

Το σεμινάριο 2 επικεντρώνει στο σχεδιασμό ταξιδιωτικών εμπειριών για άτομα με μερική ή ολική απώλεια ακοής. 

Το σεμινάριο 2 αποτελείται από τέσσερις ενότητες:

«Αποτελεσματικές τεχνικές τοπικών παρεμβάσεων για ταξιδιώτες με μερική/ολική απώλεια ακοής»

«Ταξιδιωτικά προγράμματα και εργαλεία που βελτιώνουν την εμπειρία ταξιδιωτών με μερική/ολική απώλεια ακοής»

«Εργαλεία, βοηθητικές συσκευές, βοηθήματα και εξοπλισμός που υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση ταξιδιωτών με μερική/ολική απώλεια ακοής»

«Δημιουργία εξατομικευμένων κανόνων για την πρόληψη ταξιδιωτών με μερική/ολική απώλεια ακοής από επικίνδυνες καταστάσεις»


Στο Σεμινάριο 2 διδάσκονται συνολικά τα ακόλουθα 13 μαθήματα:

1) Χωροταξικές/Λειτουργικές Προσαρμογές και Παρεμβάσεις του Δομημένου Περιβάλλοντος
2) Προγράμματα και Εργαλεία Βελτίωσης της Εμπειρίας Ταξιδιωτών με Προβλήματα Ακοής
3) Βοηθήματα Ακοής για Άτομα με Προβλήματα Ακοής
4) Εικονικοί Χαρακτήρες Νοηματικής Γλώσσας (Αβαταρς Νοηματικής Γλώσσας)
5) Εφαρμογές Έξυπνων Τηλεφώνων για Άτομα με Προβλήματα Ακοής
6) Μέθοδοι και Λογισμικό Υποτιτλισμού για Άτομα με Προβλήματα Ακοής
7) Εξατομικευμένοι Κανόνες Πρόληψης από Επικίνδυνες Καταστάσεις, Ατόμων με Προβλήματα Ακοής
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Α)  ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΩΦΑ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Β)  ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ - ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ  COVID 19

Γ)   Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Δ) ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Ε)  ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑI O  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ζ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Τα μαθήματα Α-Ζ επικεντρώνουν στον Προσβάσιμο Τουρισμό και είναι κοινά για τα Σεμινάρια 1 και 2.